Vyhledávání zboží Informace Servis
Zde se nacházíte: / Podmínky vrácení peněz

Podmínky vrácení peněz

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje tedy zboží na IČO) má právo podle § 53 odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.
Zboží odešlete zpět na naši adresu (ne na dobírku!) a zároveň odešlete odstoupení od smlouvy, nezapomeňte uvést číslo Vaší objednávky a způsob jakým si přejete vrátit peníze (č.účtu nebo adresu). Zboží musí být v originálním obalu, bez známek opotřebení , poškození. V případě nesplnění jsme oprávněni účtovat náhradu škody, která vznikla dle příslušných zákonných ustanovení. Kupující, který není spotřebitelem dle § 52,odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ( nakupuje zboží na IČO ), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, za podmínek tam uvedených). Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal a dále dle § 53 odst. 10 OZ tj. - uplatní -li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zaplacenou kupní cenu je prodávající povinen vrátit kupujícímu nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení.